Många tapeter har ett så kallat mönsterpass. Ta alltid reda på innan du börjar tapetsera om din tapet har ett mönsterpass – det kan du se på tapetens ettikett. 

Till exempel ett rakt mönsterpass kan du enkelt hitta genom att först tapetsera den första vården ända upp mot taklisten, sedan drar du nästa vård uppåt tills du ser att mönstret passar ihop – mönsterhöjden som anges på tapetens etikett repeteras då i höjdled. 

Ett förskjutet mönsterpass ger ofta en större variation på mönstret. Denna tapetseras på samma sätt som ett rakt pass, men man passar in tapeten tills man ser att mönstret stämmer överrens med föregående vård. 

Detta är bara två exempel på hur mönsterpass kan gå till, men du kan se alla olika symboler som kan finnas på tapeternas etiketter här nedan. Var alltid noga med att titta på vad som anges på just din tapet!

 

Ingen mönsterpass

Detta innebär att du inte behöver ta hänsyn till något mönster, utan sätt våderna sida vid sida.

ingen-passning

Rak passning

Här måste du passa in varje våd i rätt position och det gör du lättast genom att skjuta våden långsamt uppåt tills mönstret passar ihop med den föregående våden. Höjden på mönsterrapporten anges på produktetiketten.

Förskjuten passning

Man använder förskjuten passning för att man vill åstadkomma en storskaligare fördelning av mönstret på väggen. Man tapetserar precis på samma sätt som vid rak passning, dock får du skjuta våden lite längre för att mönstret ska stämma överens. Detta innebär att det går åt lite mer tapet vilket du bör ta hänsyn till vid beräkningen av tapetrullar.

Vådvändes

Varannan våd vändes vid uppsättning.

vådvändes

Mönsterhöjd

Anges i siffror vid tapeter med förskjuten mönsterpass.

mönsterhöjd