För att undvika att hörnet fylls med luftbubblor och “ringlar sig”, tapetserar man inte med en hel våd över hörn. Det finns fler olika sätt att tapetsera hörn, här nedan visar vi ett av dem.

Vid innerhörn

När du kommer till ett hörn, mäter du avståndet från den föregående våden till hörnet och lägger på 1 cm (den ska nämligen gå över hörnet och överlappas). Skär våden och tapetsera upp den som vanligt. Därefter tar du den del av våden du skar bort och sätter på nästa vägg, sätt den 1 cm överlapp i hörnet. Tänk på att loda så att våden blir rak. Om din tapet har ett mönsterpass kommer detta att bli en aning förskjutet pga överlappningen.

Vid ytterhörn

Här gör du på samma sätt som vid ett innerhörn, mät avståndet från den föregående våden till hörnet och lägg på 1-2 cm (den ska nämligen gå runt hörnet och överlappas). Skär våden och tapetsera upp den som vanligt. Därefter tar du den del av våden du skar bort och sätter på nästa vägg. Här är det viktigt att du sätter överlappet en bit (1-2 cm) in på väggen, annars är det lätt att det rivs upp. Tänk på att loda så att våden blir rak. Om din tapet har ett mönsterpass kommer detta att bli en aning förskjutet pga överlappningen.