Limsymboler

Här är några av de limkoder som kan finnas på limburken.

 PVAc förstärkt

vävlim Vävlim

vävlim-med-20-torrhalt Vävlim <20% torrhalt

vävlim-med-20-plus Vävlim >20% torrhalt

non-woven-limNon-woven lim